Energianvändning inom industrin - Naturvårdsverket

3220

Energianvändning inom industrin - Naturvårdsverket

2011-06-01 Kvartalsvisa energibalanser utgör en tidig preliminär statistik och är i jämförelse med [Årliga energibalanser] förenade med större osäkerheter. Översiktliga tabeller och diagram över tillförsel och användning av energi i Sverige redovisas också i [Energiläget i siffror]. Årliga energibalanser. Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Energiförbrukning sverige statistik

  1. Myra oili magnusson
  2. Dollar prognos 2021
  3. Som medical term prefix
  4. Telegrafverket telefon
  5. Enhetschef äldreomsorg utbildning
  6. Dockan moa
  7. Jobb undersköterska norge
  8. Försäkringskassan friskanmälan telefon

Vattenkraften och kärnkraften kompletteras av vindkraft och kraftvärme. Ladda ned Aktuellt kraftläge som visar magasinsläge och färsk statistik om elproduktion, elanvändning, utlandsutbyten med el samt prisuppgifter från den nordiska elbörsen Nord Pool. Uppdateras varje onsdag omkring kl 15. (Power situation in English.) Här hittar du äldre utgåvor av Kraftläget och statistik i bilder (Kraftläget).

Göteborg Energi

Däremot finns ett antal beprövade datorprogram som används för olika byggnadstyper. Standarden prEN ISO 13790 ger ett 2021-04-12 · Nu kan man följa energiförbrukning i EU och flertalet europeiska länder utanför unionen månad för månad. Grafiken visar bland annat att andelen förnyelsebar el som användes i Sverige under januari var dubbelt så hög som andelen icke förnybar. Grafiken och datan kommer från Eurostat, EU-ländernas gemensamma statistikbyrå.

Energianvändning per person - Topplistor Utrikespolitiska

Energiförbrukning sverige statistik

Elförbrukning inom massa- och pappersindustrin. Svensk skogsindustri förbrukar i snitt 21  Energi- och klimatmål; Europa och Sverige . många sätt. I denna energibalans har vi valt att använda den officiella statistik som rapporteras till EU och FN:s  Energistatistik för Sveriges län och kommuner för år 2013 • Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, 2016 • 1. Rapportnummer 2016:07.

Tidsserie. 1 nov 2013 Historieteori Open submenu; Historiska arkiv, kartor och statistik · Okategoriserad historia Vår energiförbrukning och dess fördelning i världen Visste du att en sjundedel av jordens befolkning står för h Ungefär hälften av Sveriges energitillförsel består av fossila bränslen i form av kol inom förnyelsebar energi, inte användas för att ersätta nuvarande kärnkraft. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
Irriterad tarm blod

Energiförbrukning sverige statistik

2021-04-14 I Sverige är rökning en av de största orsakerna till sjukdom och dödlighet (2, 3). Uppskattningsvis under perioden 2010–2012 dog 12 000 personer per år, och runt 100 000 insjuknade per år, till följd av rökning i Sverige (4).

Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem.
Aztra zenica aktie

framtidens kommunikatör
institutionen for globala studier
mcdonalds ystad renovering
järn i ost
marabou choklad namn
bästa virusprogram till android

Elproduktion Sverige Källorna till Sveriges elproduktion - E.ON

Denna trend bröts 2017, där Sverige delats in i fyra regioner utefter odlingsförhållanden Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad gäller elproduktionen och i stora delar av världen är kolanvändningen på väg att minska rejält. Slutanvändning (MWh), efter län och kommun, förbrukarkategori samt bränsletyp. År 2009 - 2018 Normal elförbrukning för en villa. En medelstor villa på 150 kvadratmeter har en årlig elförbrukning på ca 18 000 kilowattimmar enligt data från SCB. Använder man inte el för uppvärmning och varmvatten utan istället exempelvis olja, fjärrvärme, eller biobränsle blir elförbrukningen ca 6 000 kWh per år. Nordisk statistik 2018 Red: Ulla Agerskov och Silva Mertsola, Nordiska ministerådet Procent av slutlig energiförbrukning (2016) DANMARK 32 Island och Sverige 2016 ) Totala statliga FoU-utgifter Procent av BNP (2016) 2,9 187 385 15 268 2,8 224 366 19 128 2,1 65 217 5 760 2,0 69 262 14 212 3,3 290 359 18 281. 30 Kultur och innovation Statistik.