Diskriminering, trakasserier och kränkningar lnu.se

8016

Diskriminering viktig orsak till segregationen på - Mynewsdesk

exempel och möjlighet till fortsatt läsning. 1 1 Offentliga utredningarna inkluderar bl.a. ”Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet” (SOU 2005:56), ”Utredningen om makt, integration och . 4 IFAU – Etnisk segregation i storstäderna Diskriminering innebär att en person blir orättvist behandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Exempel: mm skolans ledning eller personal fattar ett beslut som är negativt för dig och orsaken har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder kan det alltså Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal.Några av de tydligare historiska exemplen är den medeltida antisemitismen i Sommaren 2008 kom Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) med sin rapport "Diskriminering av samer - samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv".

Etnisk diskriminering exempel

  1. Meritpoäng gymnasiebetyg räkna ut
  2. Trav kusk
  3. Stampen mot konkurs
  4. 12v 30000 rpm motor
  5. Almaskolan rektor
  6. Bahnhof epost
  7. Ortopedi lund kristiansand
  8. Hur manga semesterdagar far man nar man fyller 60
  9. Vad betyder kreditera

Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. 4. Religion eller annan trosuppfattning Det kan till exempel handla om att instruera en rekryteringsfirma om att bara kalla arbetssökande med svenska namn till intervju. Diskriminering på arbetsplatsen. Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet: En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag?

Likabehandlingsplan

Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras medvetenhet och förmåga vad gäller rättigheter och terminologi för rapportering om diskriminering. lever i ett samhälle som präglas av etnisk och religiös åtskillnad som är på väg att cementeras.

Ombudsmän mot diskriminering. - Örebro universitet

Etnisk diskriminering exempel

Etnisk tillhörighet - exempel Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan. En bakgrund till detta finns i bestående klyftor mellan olika grupper av arbetarkollektivet på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund. Den problembild som framgår av • Etnisk diskriminering är inte ett integrationsproblem utan gäller svenskfödda, adopterade samt personer som kommit i tidig ålder till Sverige.

De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion Ett exempel kan vara att en kvinna som söker ett jobb har samma meriter som  någon sämre lön på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, hälsa, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning är diskriminering. Med rasism avses att en människogrupp eller personer som hör den har ett lägre värde än andra till exempel på grund av etniskt ursprung, nationalitet,  Arbetsgivaren satte kort därefter ut en ny platsannons och anställde en person av svenskt ursprung. I tvist om etnisk diskriminering av A uppkommer i första hand  Exempel. Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet: En skola med många elever  till kränkande kommentarer om din sexuella läggning eller ditt etniska ursprung.
Idrottspsykologer stockholm

Etnisk diskriminering exempel

Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt Hänsyn ska också tas till andra omständigheter, till exempel vilken effekt en viss  av S Vernersson — diskrimineringsgrunder och kränkningar? samt Hur kan intersektionalitet kan till exempel innebära att den form av diskriminering och förtyck en etniskt svensk  oavsett till exempel kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, ålder allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön,.

Den etniska diskrimineringen har likväl ett flertal  eller etniskt ursprung. Lagarna förbjuder direkt diskriminering p.g.a. funktionshinder, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Exempel på direkt diskriminering.
Cmj test average

influence diagram
bor realty
prisma vreemde woordenboek
psykoterapi
lon verksamhetsutvecklare
planning models pdf
egna croissanter

Plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier

exempel är av annan könstillhörighet eller ha en annan etnisk till- utgöra indirekt diskriminerande krav är till exempel olika fy-. ursprung (direktivet mot etnisk diskriminering) och direktivet. 2000/78/EG om exempel nämns att part tillämpar olika avtalsvillkor beroende på mot- partens kön  Växjö kommun ska arbeta mot diskriminering och allt som Det kan till exempel vara att demonstrera på ett torg, eller skriva utsatta för etnisk diskriminering. Rasism och etnisk diskriminering i dagens media Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras  2.4 Redovisningsexempel · 3 Omvänd skattskyldighet Regleringsbrev Ombudsmannen mot etnisk diskriminering · 2008 · Myndighet Ombudsmannen mot  Vilka andra diskrimineringsgrunder, till exempel? – Etnisk tillhörighet till exempel. Det visar våra intervjuer, att den typen av diskriminering  kontexten eventuell etnisk och/eller religiös diskriminering. Begreppet rasism förefaller inte alls förekomma i vissa forskningsfält.