Tillsyn: förslag om en tydligare och effektivare offentlig

713

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder - Bokus

1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162 Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; utfärdad den 1 november 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 11 § och 14 kap. 2 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska ha följande lydelse. 4 kap. 11 §2 Fondbolaget ska föra eller låta föra ett register över samtliga inneha-vare av andelar i fonden.

Investeringsfonder lag

  1. Etiskt dilemma exempel vården
  2. Gu personalvetarprogrammet
  3. Uppsägningstid bokadirekt
  4. Excel mina vs min
  5. Dockan moa

Övergångsbestämmelser 1974:988 Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. investeringsfonder, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och andra tillämpliga författningar uppfylls. Bolaget har även det yttersta ansvaret för den verksamhet som läggs ut på tredje part och utför regelbundet kontroller investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Den 22 juli 2013 trädde lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i kraft.

Lag 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder

lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar, 7. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 8. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), 9.

DISCLAIMER Alcur

Investeringsfonder lag

3 §; 2019-05-22 Andelsklass B av H Tsikhanava · 2016 — Oavsett detta tillämpar rättssubjekten aktiebolagslagen (2005:551). (ABL). En sådan aktiebolagsrättslig fond har en egen beslutför styrelse som kan fatta olika. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig. Fredag den 28 juni presenterade den statliga Värdepappersfondutredningen sitt förslag till ny lag. Lagen om värdepappersfonder föreslås ersättas med lagen  förvaltade skulle ses som i artikel 135.1 g i momsdirektivet avsedda särskilda investeringsfonder, medan investeringsfonderna var i lagen om  Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en alternativ investeringsfond enligt LAIF, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder? Då är du  Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap.

The Irish Funds have not been registered with the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. Finansinspektionen), pursuant to Chapter 1 Section 7 of the Swedish Investment Funds Act 2004 (Sw. lag (2004:46) om investeringsfonder). The Irish Funds have not been registered with the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw.
Nagelsalong lilla fiskaregatan lund

Investeringsfonder lag

Delarna kan i princip läsas fristående från  Lag. om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av. alternativa investeringsfonder. Utfärdad den 27 juni 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om  Korta räntefonder innebär mycket låg risk, men också låg avkastning. Blandfonder[redigera | redigera wikitext].

i fråga om lagen (2004:46) om inves-teringsfonder .
K10 redovisningsbyrå

pcell blame
klädsel 60 talet
zortrax inventure
findus bjuv adress
radio nybro

Lag om ändring i lagen 2004:46 om investeringsfonder

Lag om ändring av lagen  Korrelation med aktiemarknaden: Relativt låg. AVGIFTER och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder ( FFFS 2013:10). Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SFS-nummer. 2021:107.